Hankesuunnittelu

Projektinjohto

Muut palvelut

 • nykytilan selvittäminen, tarveselvitys ja vaihtoehtojen kartoittaminen
 • kuntoarvion ja taloyhtiön 10 vuoden PTS:n teettäminen
 • kuntotutkimusten teettäminen
 • hankesuunnitelman laatiminen
 • asunto-osakeyhtiölain mukainen kunnossapitotarveselvitys
 • suunnittelun valmistelu, suunnittelijoiden valinta ja suunnittelun ohjaus
 • kustannusarvioiden teettäminen
 • rakentamisen valmistelu ja tarjousten hankinta
 • rakentamisen organisointi ja ohjaus
 • työmaavalvojien hankinta
 • valmiusaste- ja kustannusseuranta
 • rakennuttajan omat hankinnat
 • vastaanoton ja käytönopastuksen valvonta
 • muuttojen ohjelmointi ja hankinta (yritykset)
 • kalustuksen, sisustuksen ja varusteiden hankintojen valmistelu (yritykset)
 • kiinteistöpalveluiden ohjelmointi ja palvelusopimusten valmistelu (yritykset)
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien hankinta
 • kiinteistö- ja rakennusoikeudellisten tilanteiden selvitykset
 • kiinteistöjen ja toimitilojen vuokra- ja kauppasopimusten valmistelu
 • kiinteistön arviointi ja käyttötarkoituksen suunnittelu