arrow_black_50.pngTakaisin: Putkilinjasaneeraus


Sukitus-, ruiskuvalu- ja pinnoitusmenetelmät

Nämä menetelmät koskevat viemäreiden saneerausta.

Sukitusmenetelmässä puhalletaan vanhaan viemäriin paineilman avulla polyesterisukka, joka kovitetaan joko kemiallisesti epoksilla tai kuumalla höyryllä. Sukka muodostaa vanhan putken sisälle itsekantavan uuden putken, jonka laatuongelmat ovat yleensä vain haaroissa ja liitoksissa.

Uusimpia menetelmiä on ruiskuvalu, jolla ruiskuttamalla valetaan vanhan putken sisään uusi kantava putki. Ruiskuvalun seinämävahvuutta on vaikea todentaa.

Pinnoitusmenetelmässä putken sisäpintaan joko ruiskutetaan tai harjataan uusi vedenpitävä pinta. Pinnoituksessa joko vanhan putken tai sitä ympäröivän rakenteen tulee olla ehjä ja kantava. Pinnoitus ei muodosta kantavaa putkea vanhan sisään, vaan vanha putki jää kantavaksi.

Putken uusi rakennekerros kovetetaan kemiallisesti, mahdollisesti nopeuttaen sitä kuumalla vedellä tai höyryllä. Tavoitteena on, että näin muodostuva uusi rakennekerros on 2-6 mm paksu.

Suomessa vaihtoehtoisia viemärisaneerausmenetelmiä käyttää nelisenkymmentä yritystä, joista varteenotettavia on noin 15. Niistä lähes kaikki käyttävät tänä päivänä pääosin sukitusta. Neljällä on viemäriputkiin täydentävänä tai vaihtoehtoisena menetelmänä ruiskuvalu tai pinnoitus. Kaksi yritystä käyttää vain ruiskuvalua. Vain yksi viidestätoista tekee viemärisaneerausta pelkällä pinnoitusmenetelmällä. Kahdeksalla yrityksellä oli vuonna 2015 VTT:n sertifikaatti menetelmälleen.

Ongelmapaikkoja ovat viemäreiden haarakohdat, joiden tekemiseen on monia menetelmiä. Eräät toimijat leikkaavat haaran auki ja pinnoittavat tai valavat epoksilla ruiskuttaen haarakohdan sekä kylpyhuone- ja keittiöhaarat. Limisaumalla tarkoitetaan menetelmää, jossa haaraviemärin sukka puhalletaan pystyviemärin sisään ja kovetetaan sinne ja leikataan auki. Paras ja pitkäikäisin tapa on käyttää erityisiä tehdasvalmisteisia haarakappaleita tai ns. hattuyhteitä, jotka viedään erikoistyökalulla paikoilleen.

Viemärit kuvataan ennen sukitusta ja pinnoitusta rassauksen jälkeen ja sitten sukituksen ja pinnoituksen jälkeen. Haarakohtia ei yksisuuntaisella kameralla pystytä luotettavasti tarkistamaan. Haarakohtien tarkastamiseksi kuvaus pitäisi suorittaa kahteen suuntaan, näin ei kuitenkaan yleensä tehdä.

Sukitusmenetelmän yhteydessä ei yleensä ole taloudellisesti järkevää toteuttaa kylpyhuoneiden vesieristystä, koska koko saneeraus tulee tällöin helposti yhtä kalliiksi kuin perinteinen putkilinjasaneeraus, jossa putket uusitaan.

Vesivahinkotilanteissa kylpyhuoneen vesieristeen puute on taloyhtiön vastuulla.