Perinteinen putkilinjasaneeraus

Perinteiseksi putkilinjasaneeraukseksi kutsutaan hanketta, jossa uusitaan kokonaan tai pääasiassa kaikki vesijohdot ja viemärit.

Perinteinen putkilinjasaneeraus edellyttää joko vanhojen putkinousuhormien avaamista tai uusien vesi- ja viemärireittien rakentamista.

Perinteiseen putkilinjasaneeraukseen voidaan yhdistää myös muita menetelmiä, esimerkiksi pohjaviemäreiden sukitus niiltä osin kuin ne ovat hankalan syvällä tai vaikeassa paikassa taikka halutaan välttää rakennuksen alapohjan purkua.

Perinteinen putkilinjasaneeraus edellyttää yleensä rakennuksen märkätilojen purkua, koska rakenteita on kuitenkin purettava uusien viemäreiden ja vesijohtojen asentamiseksi. Kun märkätiloja joudutaan purkamaan, ne on rakennettava nykyisten rakentamismääräysten mukaisiksi. Tämä merkitsee käytännössä koko kylpyhuoneen purkua ja vesieristämistä. Samalla tulee hoidettua kuntoon kylpyhuoneen vesieristykset, jotka ovat asunto-osakeyhtiön vastuulla esimerkiksi vesivahinkotilanteissa.

Uudet märkätilojen vesieristysmääräykset tulivat voimaan vuonna 1997.

Perinteiseen putkilinjasaneeraukseen on helppo yhdistää mm. sähköjärjestelmien modernisoiminen ja ilmanvaihdon parannus.

Perinteinen putkilinjasaneeraus edellyttää rakennuslupaa.